אמנות

יוצר פרטי אמנות, אותם מציג בגלריות ובמוזאונים, בארץ ובחו"ל.